Сертифікат PLIDA

Сертификат P.L.I.D.A.
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Сертифікат PLIDA є офіційним дипломом, котрий видається Товариством Данте Аліг'єрі на підставі угоди з Міністерством іноземних справ Італії за наукової підтримки  Римського Університету  “La Sapienza” (конвенція від 29.06.2004 р.). Сертифікат визнано Міністерством закордонних справ, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, а також Міністерством освіти Італії.

Науковим керівником сертифікації є віце-президент Товариства Данте Аліг'єрі, видатний вчений-лінгвіст, академік Лука Серіанні (Римський Університет “La Sapienza”). Першим науковим керівником сертифікації був проф. Джузеппе Патота (Сієнський Університет), видатний спеціаліст в галузі істрії та граматики італійської мови, автор «Порівняльної граматики італійської мови для іноземців” (“Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri”).
Сертифікат PLIDA посвідчує володіння італійською мовою як іноземною за шестирівневою шкалою (Quadro Comune Europeo), встановленою Радою Європи: від рівня А1, найелементарнішого,  до рівня С2, найбільш складного, що прирівнюється до рівня освіченого носія мови.

Початковий рівень італійської мови /
Italiano elementare
Plida A1 елементарний рівень: «контакт» /
Livello di contatto
  Plida A2 Базовий рівень: «виживання» /
Livello di sopravvivenza
Середній рівень італійської мови / Italiano intermedio Plida B1 «Пороговий» рівень /
Livello soglia
  Plida B2 Рівень «прогресу» /
Livello progresso
Професійний рівень італійської мови /
Italiano avanzato
Plida C1 Рівень «ефективного володіння» /
Livello dell’efficacia
  Plida C2 Рівень «досконалого володіння » /
Livello di padronanza

Рівень A1 свідчить про здатність використовувати найпростіші повсякденні висловлювання для задоволення конкретних потреб, таких як знайомство, розповідь про себе, про свою сім'ю. На цьому рівні мовної компетенції спілкування з носіями італійської мови можливо лише завдяки прямій співучасті і зацікавленості останніх у діалозі.

Рівень A2 гарантує автономність в елементарних комунікативних ситуаціях. Особа, що володіє цим рівнем, здатна виконувати завдання, пов'язані із задоволенням головних особистих потреб: орієнтація у просторі («як дістатися до...»), робота, покупки і т.д.

Рівень B1 передбачає здатність розуміти усні иа письмові тексти на знайомі теми. Особа, що володіє цим рівнем, може спілкуватися з носіями італійської мови, знаходячись в Італії в якості туриста. Вона може користуватися італійською мовою для того, щоб висловлювати власні думки і надавати певні пояснення.

Рівень B2 засвідчує знання італійської мови, необхідні для отримання загальної (вступ до школи чи університету) і професійної (курси професійної підготовки, стажування) освіти, а також для роботи, яка передбачає спілкування з публікою (торгівля, сервісне обслуговування). Особа, що володіє цим рівнем може легко спілкуватися з італійцями та використовувати італійську мову для роботи відповідно до своєї професії.

Рівень C1 передбачає впевненні знання італійської мови та італійської дійсності , які можуть бути використані в складних видах професійної діяльності (професійна активність в комерційній, промисловій та адміністративній сферах). Особа, що має даний рівень, здатна розуміти і складати складні та багатозначні  тексти, якими, наприклад, є художні тексти.

Рівень C2 засвідчує високий рівень мовної компетенції, що може бути порівнняо з тим, котрим володіють високо освічені  носії мови. Цей рівень використовується для спілкування в усіх професійних сферах.  Ті, хто досягли рівня С2, можуть викладати італійську мову  як іноземну та отримати роботу, що потребує високої кваліфікації.

Вартість екзамену PLIDA:

A1 = 35 euro

A2 = 40 euro

B1 = 50 euro

B2 = 55 euro

C1 = 100 euro

C2 = 120 euro

 

Для отримання більш детальної інформації  звертайтеся до Секретаріату

Київського представництвва Товариства Данте Аліґ'єрі за тел.:  221-42-12

  • Що таке PLIDA
  • Календар сесій іспитів PLIDA
  • "Lo ingegno, senza esercizio, si guasta."

    Leonardo Da Vinci (1452-1519)