Базовий рівень A2

Базовий курс італійської мови передбачає вивчення складніших граматичних структур, розширення словарного запасу за рахунок використання аудіовізуального матеріалу, розвиток навичок спілкування на повсякденні теми. Слухачі курсів знайомляться з Італією, її культурним та громадським життям. Навчання проводиться на основі оригінального мультимедійного підручника “Nuovo Progetto Italiano 1”, котрим забезпечуються всі слухачі, з використанням інших додаткових матеріалів, якими забезпечуються всі слухачі.

В комплект оригінального курсу “Nuovo Progetto Italiano 1”, що видається всім нашим слухачам, входять:

Підручник, книга з вправами, CD з аудіокурсом та компакт-диск для самостійної роботи.

По закінченню цього курсу, знання, отримані слухачами, відповідають рівню A2 загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), встановленою Радою Європи. Cлухач курсу розуміє окремі речення та найбільш вживані фрази, що стосуються важливих для нього тем (наприклад, основної інформації про себе та родину, про покупки, місце проживання, про роботу). Він вміє обмінюватися нескладною інформацією на знайому йому тему в простих, найбільш типових ситуаціях безпосереднього спілкування. Слухач може в простих висловах розповісти про свою освіту, найближче оточення і найважливіші для нього питання.

Граматика подається в контексті розвитку усного та письмового мовлення слухачів, у відповідності з цілями комунікативно орієнтованого методу викладання італійської мови. Засвоєння граматичного матеріалу організовано на базі мовних моделей та посилено діалогічними формулюваннями завдань, текстами-діалогами, що відтворюють реальні комунікативні ситуації.

Курс базового рівня розраховано на 100 академічних годин (приблизно 6 місяців).

Заняття на даному курсі проводять кращі дипломовані українські викладачі з багаторічним досвідом викладання у провідних ВУЗах та інших учбових закладах, більшість з яких  неодноразово проходили стажування і курси підвищення кваліфікації в Італії, а також висококваліфіковані носії мови.

По закінченню базового рівня слухачі можуть продовжити навчання на наступному рівні у Київському представництві або в Італії, у будь-якому місті, де є представництво Товариства Данте Аліг'єрі (наприклад, в Римі, Флоренції, Венеції, Мілані, Болоньї, Сієні тощо).

На вибір слухачів пропонується:

Звичайна форма навчання: заняття проводяться двічі на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20,19-00). Групи до 12-14 чоловік.

Інтенсивна форма навчання: заняття проводяться три або чотири рази на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20,19-00). Групи до 12-14 чоловік та міні-групи до 4-6 чоловік. Курс розрахований на 50 акад. годин (приблизно 2,5-3 місяці).

Всі слухачі також можуть відвідувати безкоштовні факультативні заняття з носієм мови для розвитку навичок розмовної мови (один раз на тиждень), додаткові заняття з граматики італійської мови, безкоштовний  італійський кінофорум, дивитися італійське телебачення і користуватися бібліотекою італійської літератури.

По закінченню 2-го рівня загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою  (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), встановленою Радою Європи,  слухач  має наступні навички:

- вміє спілкуватися в простих типових ситуаціях повсякденного життя, що потребують безпосереднього обміну  інформацією в рамках знайомих йому тем і видів діяльності;

- може  простими висловами розповісти про свою освіту, найближче оточення та про найбільш важливі для нього питання;

- може писати листи, твори, складати відгуки на різноманітних сайтах, брати участь в обговореннях на інтернет-форумах, надавати інформацію про себе, свої інтереси.
Курс базового рівня готує слухачів до міжнародної сертификації PLIDA A2.

Екзамени на отримання сертифікату можна скласти виключно в уповноважених Центральним офісом сертифікаційних центрах Товариства Данте Аліг'єрі, що мають відповідну ліцензію на проведення іспитів та видачу сертифікатів PLIDA. В Києві сертифікація проводиться лише Київським представництвом Товариства Данте Аліг'єрі. Екзамени проходять двічі на рік – наприкінці листопада та наприкінці травня.