Початковий рівень A1

Початковий рівень – це вступний курс італійської мови. В процесі даного курсу вивчаються основні базові граматичні структури, базова лексика і фонетика. Слухачі вивчають найбільш поширені повсякденні ситуації (моя родина, в ресторані, в магазині, на роботі і т.д.). Навчання проводиться на основі сучасного мультимедійного курсу “Nuovo Progetto Italiano 1”, (видавництво Edilingua), з використанням інших додаткових материалів, якими забезпечуються всі слухачі. В комплект оригінального мультимедійного курсу, що видається усім нашим слухачам курсів, входять:

Підручник, книга з вправами, CD с аудіокурсом та компакт-диск для самостійної роботи.

Граматика подається в контексті розвитку усного та письмового мовлення слухачів, у відповідності з цілями комунікативно орієнтованого методу викладання італійської мови. Засвоєння граматичного матеріалу організовано на базі мовних моделей і посилено діалогічними формулюваннями завдань, текстами-діалогами, що відтворюють реальні комунікативні ситуації.

Курс початкового рівня розраховано на 100 акад. годин (приблизно 6 місяців).

На вибір слухачів пропонується:

Звичайна форма навчання: заняття проводяться двічі на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи по 12-14 чоловік.

Інтенсивна форма навчання: заняття проводяться три або чотири рази на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи до 12 чоловік и міні-групи по 4-6 чоловік.

Усі слухачі курсів також можуть відвідувати  безкоштовні факультативні заняття з носієм мови для розвитку розмовної мови (один раз на тиждень), додаткові заняття з граматики італійської мови, італійський кіно форум, дивитися італійське телебачення і користуватися бібліотекою італійської літератури.

По закінченню 1-го рівня за загальноєвропейською системою рівнів володіння іноземними мовами (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), встановленою Радою Європи,  слухач курсів  має наступні навички:

- розуміє прості запитання, прохання та повідомлення, вміє говорити, використовуючи знайомі вислови і  прості фрази для вирішення конкретних задач у ситуаціях повсякденного спілкування (в магазині, у ресторані чи барі, під час подорожі і т.д.);

- може назватися сам і представити інших, ставити прості питання особистого характеру, наприклад, про місце проживання, знайомих, майно, а також приймати участь у простих діалогах;

- може писати нескладні текстові повідомлення, електронні листи і листівки, заповнювати анкети.

Курс початкового рівня готує слухачів до міжнародної сертифікації PLIDA рівня A1.

Екзамени на отримання сертифікату можна скласти виключно в уповноважених Центральним офісом сертифікаційних центрах Товариства Данте Аліг'єрі, що мають відповідну ліцензію на проведення іспитів та видачу сертифікатів PLIDA. У місті Києві сертифікація проводиться лише Київським представництвом Товариства Данте Аліг'єрі. Екзамени  проходять двічі на рік – наприкінці листопада і наприкінці травня.