Просунутий рівень B2

Протягом даного курсу закінчується  вивчення складних граматичних структур італійської мови (умовний спосіб, умовний період, узгодження часів, непряма мова), які використовуються у повсякденному спілкуванні. Поглибленно вивчається італійське культурне і громадське життя: новини, культура, мода, кухня, музика тощо. Слухачі читають італійські газети та журнали, переглядають кінофільми і телепередачі. Навчання проводиться на основі сучасного мультимедійного курсу “Nuovo Progetto Italiano 2”, (видавництво Edilingua), з використанням інших додаткових матеріалів, якими забезпечуються всі слухачі. До комплекту оригінального курсу “Nuovo Progetto Italiano 2”, що видається всім нашим слухачам, входять:

Підручник, книга з вправамии, CD з аудіокурсом
та компакт-диск для самостійної роботи.

Курс просунутого рівня розраховано на 100 академічних годин (приблизно 6 місяців).

Заняття на даному рівні проводять висококваліфіковані носії мови та кращі дипломовані українські викладачі з багаторічним досвідом викладання у провідних ВУЗах та інших навчальних закладах, більшість з яких неодноразово проходили стажування і курси підвищення кваліфікації в Італії.

По закінченню даного рівня слухачі можуть продовжити навчання на наступному рівні у Київському представництві або в Італії, у будь-якому місті, де є представництво Товариства Данте Аліг'єрі (наприклад, в Римі, Флоренції, Венеції, Мілані, Болоньї, Сієні тощо).

На вибір слухачів пропонується:

Звичайна форма навчання: заняття проводяться двічі на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи по 12-14 чоловік.
Всі слухачі можуть також відвідувати  італійський розмовний клуб з носіями мови для розвитку та вдосконалення  комунікативних навичок, безкоштовний італійський кінофорум, дивитися італійське телебачення та користуватися бібілотекою італійської літератури.

По закінченню 4-го етапу загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), встановленою Радою Європи,  слухач має наступні навички:

- розуміє загальний зміст складних текстів на  абстрактні та конкретні теми, зокрема вузькоспеціалізовані тексти;

- говорить досить швидко та спонтанно для того, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих складнощів для будь-якої зі сторін. Вміє робити чіткі та детальні висловлювання на різноманітні теми та висловлювати власну точку зору на основну проблему, приводячи всі аргументи “за” і “проти”;

- вміє писати зрозумілі детальні повідомлення на широке коло питань, що його цікавлять, писати ессе або доповідь, вісвітлюючи питання чи показуючи переваги та недоліки різних думок;  вміє писати листи, виділяючи ті події та враження, котрі є для нього особливо важливими.


Наприкінці даного курсу всі слухачі складають письмовий та усний іспити. Курс готує до міжнародної сертифікації PLIDA B2.
Екзамени на отримання сертифікату можна скласти виключно в уповноважених Центральним офісом сертифікаційних центрах Товариства Данте Аліг'єрі, які мають відповідну ліцензію на проведення екзаменів та видачу сертифікатів PLIDA. В Києві сертифікація проводиться лише Київським представництвом Товариства Данте Аліг'єрі. Екзамени проходять двічі на рік – наприкінці листопада та у квітні.