Професійний рівень C1

Протягом даного курсу слухачі вдосконалюють  свої комунікативні навички на основі  закріплення знань і вмінь, аж до повного оволодіння основними мовними структурами італійської мови. Розмовляючи на будь-яку задану тему, слухачі продовжують поповнювати словниковий запас, вивчають різноманітні ідіоматичні і фразеологічні одиниці та стилістичні особливості їх використання. Навчання проводиться на основі сучасного мультимедійного курсу “Nuovo Progetto Italiano 3”, (видавництво Edilingua), з використанням інших додаткових матеріалів, якими забезпечуються всі слухачі. До комплекту оригінального курсу "Nuovo Progetto Italiano 3", що видається всім нашим слухачам, входять:

Підручник, книга з вправами, CD с аудіокурсом та компакт-диск для самостійної роботи.

Курс професійного рівня розраховано на 100 академічних годин (приблизно 6 місяців).

Заняття на даному рівні проводять висококваліфіковані носії мови та кращі дипломовані українські викладачі з багаторічним досвідом викладання у провідних ВУЗах та інших навчальних закладах, багато з яких неодноразово проходили стажування і курси підвищення кваліфікації в Італії.

По закінченню даного рівня ми радимо нашим слухачам вдосконалювати свої знання в Італії та в італійських представництвах Товаритсва Данте Аліг'єрі (наприклад, в Римі, Флоренції, Венеції, Мілані, Болоньї, Сієні тощо)

На вибір слухачів пропонується:

Звичайна форма навчання: заняття проводяться двічі на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи по 12-15 чоловік.

Всі слухачі також можуть відвідувати  італійський розмовний клуб з носіями мови для розвитку комунікативних навичок, додаткові заняття з граматики італійсько мови, безкоштовний  італійський кінофорум, дивитися італійське телебачення та користуватися бібліотекою  італійської літератури.

По закінченню 5-го рівня загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), встановленою Радою Європи,  слухач  має наступні навички:

- розуміє розгорнуті повідомлення, складні розгорнуті тексти, навіть якщо вони мають нечітку логічну структуру і смислові зв'язки не виражені експліцитно;

- вміє без підготовки, вільно, без труднощів у підборі слів висловлювати свої думки. Його мовлення відрізняється розмаїттям мовних засобів і точністю їх використання у ситуаціях повсякденного, навчального та професійного спілкування; вміє точно формулювати і висловлювати свою думку, а також активно підтримувати будь-яку розмову;

- вміє складати чіткі, логічні, детальні повідомлення складної тематики, правильно використовує композиційні моделі, слова-зв'язки и зв'язуючі прийоми;

- вміє чітко і логічно висловлювати власні думки у письмовій формі та детально висловлювати свої погляди, висвітлювати у творах,  листах складні проблемі, відокремлюючи те, що видається йому найбільш вагомим; вміє користовуватися мовленнєвим стилем, що відповідає ймовірному адресату.

Даний курс готує слухачів до міжнародної сертифікації PLIDA C1.

Екзамени на отримання сертифікату можна скласти виключно в уповноважених Центральним офісом сертифікаційних центрах Товариства Данте Аліг'єрі, що мають відповідну ліцензію на проведення іспитів та видачу сертифікатів PLIDA. У Києві сертифікація проводиться лише Київським представництвом Товариства Данте Аліг'єрі. Екзамени проходять двічі на рік – наприкінці листопада та у квітні.