Середній рівень B1

Протягом курсу середнього рівня студенти вивчають складні граматичні структури, поповнюють словниковий запас за рахунок аудіовізуальних засобів, читання газет і журналів, перегляду фрагментів телепередач і фільмів, проведення бесід на спеціальні теми (“працевлаштування”, “навчання”, ”охорона здоров'я”, “спорт” і т.п.). Слухачі продовжують знайомитися із різними аспектами культурного та громадського життя Італії. Навчання проводиться на основі сучасного мультимедійного курсу “Nuovo progetto italiano 2”, (видавництво Edilingua), з використанням інших додаткових матеріалів, якими забезпечуються всі слухачі курсу.

До комплекту оригінального курсу “Nuovo Progetto Italiano 2”, що видається всім нашим слухачам, входять:

Підручник, книга з вправами, CD з аудіокурсом та компакт-диск для самостійної робото.

Курс середнього рівня розраховано на 100 академічних годин (приблизно 6 місяців).

Заняття на даному рівні проводять висококваліфіковані носії мови та найкращі дипломовані українські викладачі з  багаторічним досвідомм викладання у провідних ВУЗах та інших навчальних закладах, більшість з яких неодноразово проходили стажування і курси підвищення кваліфікації в Італії.

По закінченню даного рівня слухачі можуть продовжити навчання на наступному рівні у Київському представництві або в Італії, у будь-якому місті, де є представництва Товариства Данте Аліг'єрі (наприклад, в Римі, Флоренції, Венеції, Мілані, Болоньї, Сієні тощо.)

На вибір слухачів пропонується:

Звичайна форма навчання: заняття проводяться двічі на тиждень, з понеділка  по п'ятницю. Тривалість кожного заняття  – дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи по 12-14 чоловік.

Інтенсивна форма навчання: заняття проводяться три або чотири рази в на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Тривалість кожного заняття - дві академічні години (початок занять о 14-00, 15-40, 17-20, 19-00). Групи по 12-14 чоловік та міні-групи по 4-6 чоловік, у яких курс розраховано на 50 акад. годин (приблизно 2,5-3 місяці).
Всі слухачі  також можуть відвідувати розмовний клуб італійської мови, безкоштовний  італійський кінофорум, дивитися італійське телебачення та користуватися бібліотекою італійської літератури.

По закінченню 3-го рівня загальноєвропеської системи визначення рівнів володіння іноземною мовою (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), встановленою Радою Європи,  слухач має наступні навички:

- розуміє основні ідеї усних та письмових текстів літературною мовою, які стосуються різноманітних тем, що типово виникають на роботі, у навчанні, на дозвіллі тощо. Вміє спілкуватися у більшості ситуацій, які можуть виникнути під час перебування в країні мови, що вивчається;

- може формулювати зв'язані висловлювання на відомі чи особливо цікаві для нього теми. Може описувати враження, події, сподівання, прагнення, висловлювати і обґрунтовувати власну думку і плани на майбутнє;

- може писати особисті та формальні листи.

Курс середнього рівня готує слухачів до міжнародної сертифікації PLIDA B1.

Екзамени на отримання сертифікату можна скласти виключно в уповноважених Центральним офісом сертифікаційних центрах Товариства Данте Аліг'єрі, які мають відповідну ліцензію на проведення іспитів та видачу сертифікатів PLIDA. У Києві сертифікація проводиться лише Київським представництвом Товариства Данте Аліг'єрі. Екзамени проходять двічі на рік – наприкінці листопада та наприкінці травня.