План курсів ADA

Що таке план курсів AДA? План курсів AДA застосовується у методичних й учбових цілях як засіб опису змісту курсів, які складаються з шести рівнів A1, A2, B1, B2, C1 і C2. План описує програму, яка використовується для розвитку мовної компетенції студентів всіх рівнів.

Що таке атестат АДА? Атестат АДА
 - це атестат відвідування курсів Данте Аліґ’єрі, який видається згідно Плану АДА.

N.B. Атестат АДА НЕ є документом, що підтверджуює мовну компетенцію. Досягнуй студентом мовний рівень може бути підтверджено лише за допомогою Сертификату PLIDA або подібному до нього.